Từ năm 2008-2014, tỉnh Nghệ An có 439 được cử tuyển đi học. bên cạnh đó, cho đến nay vẫn còn 193 người chưa được bố trí nơi công việc.

Đó là một trong những nội dung chính tại buổi cần gia sư tốt cho con làm cho việc của Đoàn công việc UBTW MTTQ Việt Nam do ông Vũ Minh Châu – Trưởng ban Dân tộc với MTTQ tỉnh Nghệ An và các ngành liên đới về kết quả thực hiện chính sách cử tuyển, tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số và tình hình kinh tế, văn hóa, thị trấn hội dân tộc tại huyện Tương Dương (Nghệ An).

Ban Dân tộc (UBTW MTTQ VN) làm việc với tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Nghị định 134 của Chính phủ về vấn đề cử tuyển của người dân tộc thiểu số và tình hình kinh tế xã hội, văn hóa của người Ơ-Đu (dân tộc dưới 1.000 người).
Ban Dân tộc (UBTW MTTQ VN) khiến cho việc với tỉnh Nghệ An về việc thực hành Nghị định 134 của Chính phủ về vấn đề cử tuyển của bách tính tộc thiểu số và tình hình kinh tế phường hội, văn hóa của người Ơ-Đu (dân tộc dưới 1.000 người).

 

Nghệ An bây giờ có hơn 466 nghìn người là dân tộc thiểu số (chiếm 15,7%). thực hiện Nghị định 134 của Chính phủ, trong 5 năm qua từ 2010-2015 tỉnh Nghệ An đã cử tuyển 294 người đi học.

Trong đó, có 7 người hệ cao đẳng và 287 người hệ đại học, trong số này dân tộc Kinh có 14 người (chiếm 4,7%), dân tộc thiểu số 280 người (chiếm 95,52%). giả định tính từ năm 2008-2014, toàn tỉnh Nghệ An có 439 người được cử tuyển đi học, nhưng chỉ có 246 người sắp đặt được vị trí công tác, còn lại 193 người chưa bố trí được.

Qua dò hỏi, sở dĩ có những giảm thiểu, bất cập như trên về công tác cử tuyển là vì chỉ tiêu tuyển cử của các huyện chưa có những quy hoạch, kế hoạch bền vững để đăng ký chỉ tiêu. Những đổi thay về cán bộ, người đảm nhiệm công việc tuyển cử chưa hiểu rõ về chính sách này.

Việc tuyển cử hàng năm chưa đáp ứng được yêu cầu phố hội như có bảo đảm phải chăng, chưa đúng năng lực hay như học trò miền núi chủ yếu hơi về thị trấn hội, trong khi nhu cầu phố hội cốt yếu giảng giải nhân viên kỹ thuật, kinh tế…

Theo đó, nhiều quan niệm đánh giá cao Nghị định 134 lúc mới ban hành rất ý nghĩa đó là việc giúp cho con em dân tộc thiểu số có dịp được học hành, sắp đặt công việc hợp lý.

Nghị định 134 lúc mới ban hành rất ý nghĩa đó là việc tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số có cơ hội được học hành, bố trí công tác hợp lý. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác cử tuyển hiện nay đã “lỗi thời” và còn nếu tiếp tục cử tuyển thì cần phải xác định cho con em đi học cái gì?
Nghị định 134 lúc mới ban hành rất ý nghĩa đó là việc giúp cho con em dân tộc thiểu số có dịp được học hành, xếp đặt công việc phù hợp. ngoài ra, đến thời khắc này, công việc cử tuyển bây giờ đã “lỗi thời” và còn nếu tiếp tục cử tuyển thì cần phải xác định cho con em đi học cái gì?

 

bên cạnh đó, đến thời điểm này, công tác cử tuyển hiện nay đã “lỗi thời” và còn giả như tiếp diễn cử tuyển thì cần phải xác định cho con em đi học cái gì? Nghề nào?. bên cạnh đó, hiện giờ việc tinh giảm biên chế đã kéo theo việc bố trí cán bộ cho con em dân tộc thiểu số rất khó khăn, nhất là các đơn vị quản lý kỹ thuật, kinh tế… Thậm chí trong vấn đề cử tuyển vẫn có hiện tượng “con ông cháu cha”.

Đối với công tác dân tộc, giữ giàng dân thường tộc Ơ-Đu (dân tộc dưới 1.000 dân) ở Nghệ An hiện nay còn nhiều vấn đề nan giải. Cụ thể, bá tánh tộc Ơ-Đu hiện chỉ sống dọc theo sông Nậm Nơn thuộc thị xã Tương Dương với 95 hộ dân, 415 nhân khẩu (gốc người Ơ-Đu).

Thế nhưng bây giờ người dân tộc Ơ-Đu mặc dầu có nhiều chính sách tái định cư, giữ giàng bảo tàng nét văn hóa nhưng có nguy cơ mai một. Bởi có một thực tại, bây giờ bách tính tộc Ơ-Đu đã không còn nhắc tiếng mẹ đẻ của mình, không còn ngôn ngữ, số từ vựng còn lại khoảng 300 từ (trong có 100 từ lai), trang phục, văn hóa đã lai tạp các dân tộc sống tiếp giáp từ.

Tại buổi khiến việc, ông Vũ Minh Châu – Trưởng ban Dân tộc cho rằng: Vì người Ơ-Đu không lấy nhau trong dân tộc mình nên vấn đề nòi tương lai cũng là vấn đề cần lưu ý. Để giữ gìn được dân tộc này cần phải mau chóng với sự vào cuộc của các cấp, ngành nghề tỉnh Nghệ An.

======>>>> Xem thêm:

http://vaynganhang.edu.vn/gia-su-lop-6-tai-gia-su-ha-noi-uy-tin-chat-luong-va-gia-re.html

Nguồn: [email protected] tổng hợp