Khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, tiểu luận hay các luận văn ở các trình độ khác nhau thì luôn cần đến sự tham khảo từ các ý tưởng, kết quả nghiên cứu hay lý thuyết số liệu từ những nghiên cứu khác, sách báo hay giáo trình… vì vậy việc trích dẫn, lập tài liệu tham khảo luôn cần thiết để thể hiện đạo đức cần có của một nhà học thuật. hãy cùng đội ngũ viết thuê luận văn xem xét một số hướng dẫn trình bày tài liệu tham khảo cũng như cách trích dẫn.

188952014research

Về trích dẫn, có 2 cách trích dẫn phổ biến nhất hiện nay là trích dẫn theo tên tác giả- năm xuất bản; cách thứ 2 là hệ thống trích dẫn theo chữ số như hệ thống Vancouver.

Trích dẫn tài liệu là một việc quan trọng của các bài viết khoa học, luận văn; vừa thể hiện sự nghiên cứu sâu rộng của người nghiên cứu vừa thể hiện bằng chứng, minh chứng cho kết quả đạt được. Các vấn đề về trích dẫn hay trình bày tài liệu tham khảo cần được ghi nhận trong 2 phần là nội dung và cuối bài. Trong nội dung bài, nguồn trích dẫn phải được ghi ngay sau khi sử dụng thông tin, và có thể đặt đầu, giữa hay cuối câu, đoạn văn hay là một trích dẫn trực tiếp. Trong phần cuối bài, các thông tin, tài liệu đã được trích dẫn phải được tổng hợp, trình bày thành 1 danh mục là danh mục tài liệu tham khảo, đứng trước tất cả các phụ lục.

Danh mục tài liệu tham khảo là danh sách các nguồn tài liệu bạn trích dẫn trong bài viết, cung cấp thông tin về họ tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tạp chí, số trang trích dẫn, nhà xuất bản và nơi xuất bản. đối với từng loại tài liệu sẽ có trình tự, nội dung khác nhau nhưng luôn phải nhất quán trong danh mục.

Tài liệu tham khảo của bài viết có thể sách báo, tài liệu hội thảo, thông tin kinh tế… đã được công bố dưới mọi hình thức. Các tài liệu tham khảo này phải có thể tham khảo, đối chứng bởi người đọc.

Nếu trong tài liệu tham khảo có nguồn tiếng việt và tiếng nước ngoài thì cần xếp riêng là danh mục tài liệu tiếng Việt và danh mục tài liệu tiếng nước ngoài.

Trích dẫn tài liệu, trình bày danh mục tài liệu tham khảo không hề đơn giản, dễ dàng mà luôn cần theo những nguyên tắc, quy định. Dịch vụ làm luận văn thạc sĩ thuê của chúng tôi sẽ đưa ra những hướng dẫn rõ ràng, tỉ mỉ nhất cho bạn để trình bày đúng cách trích dẫn cũng như trình bày tài liệu tham khảo.

Còn nếu bạn đang gặp khó khăn về luận văn thì hãy liên hệ chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ viết tiểu luận thuê cho đến luận văn cao học uy tín ở Hà Nội nên các bạn có thể yên tâm bởi sản phẩm chúng tôi luôn đạt chất lượng cao nhất.